Google+

กระดานข่าว

 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557

ทางบริษัท สยามเทรนนิ่ง จำกัด ได้เรียนเชิญท่านวิทยากรจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดชลบุรี มาบรรยายใน หมวดที่ 2 กฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ให้กับผู้เข้าอบรมด้วยนะค่ะ ได้ความรู้ด้านกฎหมายกันไปเต็มๆเลยทีเดียวค่ะ

      

 

 

 

Visitors: 70,966