Google+

เกี่ยวกับเรา

 

แผนที่จาก google คลิกที่นี่

   
บริษัท สยามเทรนนิ่ง จำกัด (SIAM TRAINING CO.,LTD.)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
สถานที่ เลขที่ 889 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โดยพัฒนาต่อเนื่องมาจาก บริษัท สยามอินสเป็คชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยงานหลัก
คือ รับตรวจสอบเครน (ปั้นจั่น) ทุกชนิด โดยมีทั้งจัดอบรมตามสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงจัดเป็นสาธารณะตามโรงแรมต่างๆ ด้วย
ภาพบรรยากาศการอบรม
 
       
 
       
โปรแกรมการจัดอบรมประจำปี 2560 ครึ่งปีแรก
 
Visitors: 40,519